Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 zaprasza uczniów klas 5. i 6.oraz wszystkich chętnych  do gry terenowej po krakowskim Kazimierzu.

Ma ona za zadanie w interesujący sposób pomóc w zdobyciu i poszerzeniu wiadomości  o zabytkach i historii Krakowa  oraz krakowskiego Kazimierza wszystkim osobom,  zainteresowanym poznawaniem naszego miasta.  Dla uczestników konkursu  będzie to cenna pomoc w przygotowaniu się do I i II etapu Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakus”. W grze mogą wziąć też udział wszystkie chętne klasy, które nie biorą udziału w konkursie, a chciałyby się włączyć w aktywne poznawanie Krakowa.

Gra realizuje w szczególności takie cele jak:

1) rozbudzanie zainteresowania historią  Krakowa i krakowskiego Kazimierza;

2) kształtowanie szacunku wobec historii swojego miasta;

3) rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczennic i uczniów oraz promowanie współpracy w grupie;

4) kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia o minionych dziejach;

 

Termin: 4.04., 11.04  lub 12.04. 2014 r.  (do wyboru).

Rejestracja do gry: ul. Stradomska 10 IIIp, gdzie mieści się SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 7  g. 8.30 – 8.45

Czas potrzebny na wykonanie zadań (zależy od uczestników, ok. 3 godziny);

Koniec gry: ul. Stradomska 10  IIIpnajpóźniej o g. 12.30

 

Cena:  9 zł od dziecka + 2 od osoby na wejście do Synagogi Remuh + 2 złod dziecka za wstęp do Krypty Zasłużonych w kościele na Skałce.

Opłatę  9 zł należy uiścić na początku gry, przed odebraniem materiałów w sekretariacie szkoły III p,  2 zł od osoby należy zapłacić przy wejściu do Synagogi,

i 2 zł przy wejściu do Krypty Zasłużonych.

Gra odbywa się pod opieką nauczyciela zgłoszonej klasy, uczniowie realizują różne zadania, które dostaną przy rejestracji. Do każdego miejsca idą jedną klasą, ale przy rozwiązywaniu zadań najlepiej byłoby, żeby uczniowie współpracowali w grupach, zatem druga osoba do opieki nad klasą byłaby wskazana, szczególnie w sytuacji, kiedy klasa jest liczna.

Każda grupa powinna mieć podkładkę np. w postaci teczki A4 oraz kilka długopisów lub ołówków.

Zgłoszenia do gry należy przesyłać na adres e-mailowy: aburzynska@sto64.krakow.pl

 

Wzór zgłoszenia:

Nazwa i numer szkoły:

Ilość dzieci w klasie:

Nazwisko nauczyciela

Nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mailowy nauczyciela:

Wybrany termin gry: